மனையடி சாஸ்திரம் புத்தகம் தமிழில் PDF – Manaiyadi Sasthiram Book in Tamil PDF Download

Manaiyadi-Sasthiram-Book-in-Tamil

Name

Manaiyadi Sasthiram Book in Tamil

Language

Tamil

Source

LatestPDF.com

Category

General, Books

9 MB

File Size

92

Total Pages

07/10/2022

Last Updated

Share This:

மனையடி சாஸ்திரம் புத்தகம் தமிழில் PDF – Manaiyadi Sasthiram Book in Tamil PDF Download

Vastu Shastra Tamil Book PDF Free Download – வாஸ்து சாஸ்திரம் புத்தகம், மனையடி சாஸ்திரம்

Manaiyadi Sasthiram (மனையடி சாஸ்திரம்) is kindly similar to the study of Vastu Shastra. Vastu shastra are texts on the traditional Indian system of architecture. These texts describe principles of design, layout, measurements, ground preparation, space arrangement, and spatial geometry.

Checkouts:

Manaiyadi Sasthiram Tamil Book PDF

We as Indians have been giving importance to Vastu Shastra & Manaiyadi Sasthiram for too long. Even the ancient people of Asia used the Vastu Shastra and made their houses, workplaces, etc accordingly. The Vastu Shastra follows general rules for designing spaces where Manayadi Shastra is used to create the length and width of the house.

Manaiyadi Sasthiram Book in Tamil
Book Preview

So, we have provided the book in Tamil to understand the Manaiyadi Sasthiram and you can make your dream place accordingly.

Checkouts:

From the button given below, you can download the Manaiyadi Sasthiram Book PDF in Tamil.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொத்தானில், மனையடி சாஸ்திரம் புத்தகத்தின் PDF ஐ தமிழில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

We hope that the provided book helps you and you find what you are looking for. For any queries or suggestions, feel free to contact us or comment below. Also, check out our latest posts from the links given below.

Download Manaiyadi Sasthiram Book in Tamil

Share This:

Leave a Comment